▐ ข่าวสารการศึกษา


▐ บทความใหม่

ถ้าพูดถึงระบบการศึกษาในในอาเซียน สิงคโปร์คือหนึ่งประเทศที่จะต้องพูดถึงเพราะระบบการศึกษาที่นี่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและเหมาะสมตามความถนัดของผู้เรียนทุกคนนี่จึงเป็นสาเหตุที่สิงคโปร์จัดระบบการศึกษาที่สามารถยืดหยุ่น

ปัญหาการเลี้ยงลูกในช่วงที่เป็นวัยรุ่นของหลายๆบ้านที่กำลังประสบปัญหากันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้คือ ลูกเลือกที่จะไม่ไว้ใจพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการศึกษาไทยต้องมาคู่กับการวัดผลเสมอ แต่การวัดผลที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร? นี่คือคำถามข้อสงสัยจากนักเรียนที่ต้องเข้าห้องสอบทุกครั้ง


▐ กิจกรรม

ติวติดพอร์ต ครั้งที่2

กิจกรรมติวติดพอร์ต กิจกรรมเวิร์คช็อปพอร์ตฟอลิโอสุดแนว บรรยายโดยพี่เป้ นัฐวุฒิ ผู้ก่อตั้งปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์ กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอร์ตฟอลิโอขั้นพื้นฐาน , รู้จักโปรแกรมที่สามารถใช้ในการออกแบบพอร์ตฟอลิโอได้ , เทคนิคในการสัมภาษณ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากพี่เป้และน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยทุกกิจกรรมน้องๆจะได้ผ่านการลงมือปฎิบัติจริงทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย


HELLO TOMORROW PROJECT

Projectแห่งปี!! ฉีกกฎทุกรายการสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการพูดคุยกับสุดยอดผู้นำเยาวชนไทยทั่วประเทศทั้งแนวคิด ความเชื่อและประสบการณ์ เริ่มตอนแรก 3 กุมภาพันธ์นี้ ติดตามรับฟังได้ทางแฟนเพจปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์