เช็คไว้รับรองเจ๋ง!รูปแบบข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT

   

   สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่เป้ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปรูปแบบข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบของ GAT/PAT ที่ทาง สทศ. ได้แจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์ มีอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลยครับ

 

1.ข้อสอบแบบปรนัย ปีนี้ทาง สทศ. ได้กำหนดรูปแบบของข้อสอบแบบปรนัยไว้2อย่างคือ

>แบบที่1 ปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบ

 

>แบบที่2 ปรนัย 5 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบ

 

2.แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่มีความสัมพันธ์

 

3.แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข

 

4.แบบอัตนัย ตรวจด้วยคน

ให้ทำในกระดาษคำตอบที่จัดไว้ให้ 1 แผ่น / ให้ใช้ดินสอหรือปากกาที่หมึกไม่ซึมทะลุกระดาษคำตอบ

5.บทความให้อ่าน+ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai