3 ปีแล้วนะที่เรารู้จักกันและจะยังคงเป็นแบบนี้ตลอดไป

2559 - 2562

We are team

รัชพล พริบไหว

Co-Fundador

ศิริลักษณ์ อาจสมรรถไชย

Manager

ธีร์ธนิก ชัยนาม

 

   ชาณัฐภัทร์ พักเกาะ

 

ณัฐชา ทองสุข

 

สุนวภา  มีหล้า

ชุติมณฑ์ ขันทอง

 

ธนัญญา อ่ำเอี่ยม

 

พรรทิพภา น้าเจริญ

ณัฐสุดา โฉมที

 

ปาณิสรา ชมภูเพชร

 


กิจกรรมที่ผ่านมา