ปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์ขอขอบคุณเพจน้าต่อไฟ ที่เชิญพวกเราทีมงานปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์ไปร่วม Talk แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาต่อในงานโชว์ของลับกับน้าต่อไฟในวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ ช่างชุ่ย