20 February 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์
19 February 2018
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) ด้วยโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

16 February 2018
"อาร์ต วรกานต์" ผู้ก่อตั้งเพจ Artist Photograph ฉายาเขาคือเด็กแว่นที่สามารถมีอาชีพได้ตั้งแต่อายุ19 พร้อมกับผลงานถ่ายภาพที่ได้รับการันตีจากรางวัลต่างๆมากมาย
15 February 2018
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์

15 February 2018
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2)โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม(โครงการช้างเผือก)คณะศิลปกรรมศาสตร์
ถ้าพูดถึงระบบการศึกษาในในอาเซียน สิงคโปร์คือหนึ่งประเทศที่จะต้องพูดถึงเพราะระบบการศึกษาที่นี่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและเหมาะสมตามความถนัดของผู้เรียนทุกคน นี่จึงเป็นสาเหตุที่สิงคโปร์จัดระบบการศึกษาที่สามารถยืดหยุ่น เพื่อให้นักเรียนแต่ละคน พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการศึกษาไทยต้องมาคู่กับการวัดผลเสมอ แต่การวัดผลที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร? นี่คือคำถามข้อสงสัยจากนักเรียนที่ต้องเข้าห้องสอบทุกครั้ง
ปัญหาการเลี้ยงลูกในช่วงที่เป็นวัยรุ่นของหลายๆบ้านที่กำลังประสบปัญหากันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้คือ ลูกเลือกที่จะไม่ไว้ใจพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก

TCAS รอบที่ 1/2 · 04 January 2018
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)
TCAS รอบที่ 1/2 · 24 December 2017
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)

Show more