เรื่องราวแนะนำ

ถ้าพูดถึงระบบการศึกษาในในอาเซียน สิงคโปร์คือหนึ่งประเทศที่จะต้องพูดถึงเพราะระบบการศึกษาที่นี่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและเหมาะสมตามความถนัดของผู้เรียนทุกคน นี่จึงเป็นสาเหตุที่สิงคโปร์จัดระบบการศึกษาที่สามารถยืดหยุ่น เพื่อให้นักเรียนแต่ละคน พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการศึกษาไทยต้องมาคู่กับการวัดผลเสมอ แต่การวัดผลที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร? นี่คือคำถามข้อสงสัยจากนักเรียนที่ต้องเข้าห้องสอบทุกครั้ง

ปัญหาการเลี้ยงลูกในช่วงที่เป็นวัยรุ่นของหลายๆบ้านที่กำลังประสบปัญหากันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้คือ ลูกเลือกที่จะไม่ไว้ใจพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก