Posts tagged with "จิตวิทยาครอบครัว"ปัญหาการเลี้ยงลูกในช่วงที่เป็นวัยรุ่นของหลายๆบ้านที่กำลังประสบปัญหากันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้คือ ลูกเลือกที่จะไม่ไว้ใจพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก