Posts tagged with "พ่อแม่"ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการศึกษาไทยต้องมาคู่กับการวัดผลเสมอ แต่การวัดผลที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร? นี่คือคำถามข้อสงสัยจากนักเรียนที่ต้องเข้าห้องสอบทุกครั้ง
ปัญหาการเลี้ยงลูกในช่วงที่เป็นวัยรุ่นของหลายๆบ้านที่กำลังประสบปัญหากันส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้คือ ลูกเลือกที่จะไม่ไว้ใจพ่อแม่ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่างมาก