วิธีการสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท

1 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ แล้วเลือก "การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท .

2.ระบบจะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 

3.กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม กสพท01 ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดดังนี้

4.ผู้สมัครสอบจะต้องพิมพ์เอกสารดังต่อไปนี้

4.1ใบสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท (แบบฟอร์ม กสพท01)

4.2เอกสารเพื่อนำไปชำระเงิน (แบบฟอร์ม กสพท 02) จะต้องมีเลขที่อ้างอิงที่จะสามารถไปชำระเงินได้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม คลิก


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai