ขั้นตอนการรับสมัคร กสพท61

1.อ่านประกาศ กสพท ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าใจ

ประกาศ กสพท 2561 ฉบับที่ 1

ประกาศ กสพท 2561 ฉบับที่ 2

2.เตรียมไฟล์ที่ใช้อัปโหลดให้พร้อม ดูตัวอย่าง

3.ผู้สมัครทุกคน โปรดทบทวนคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตรที่ต้องการสมัคร ดูคุณสมบัติ

4.คลิกที่ปุ่ม "สมัครสอบ" ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอการสมัครสอบ

5.กรอกข้อมูลสำหรับการสมัครสอบดังนี้

5.1 ข้อมูลส่วนตัว

5.2 ข้อมูลสถานะการศึกษา

5.3 อันดับสถาบันที่เลือก (ปีการศึกษา 2561 ไม่ต้องเลือกอันดับสถาบัน)

5.4 เลือกสนามสอบ

5.5 อัปโหลดไฟล์ต่างๆได้แก่

- ไฟล์รูปถ่าย

- ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ไฟล์สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา

- อื่นๆ(ถ้ามี)

6.คลิก check box ยืนยันข้อมูล และ คลิกปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"

* ปริ้นท์หน้าจอใบสมัคร (กสพท 01) เก็บไว้

* ปริ้นท์ใบจ่ายเงิน (กสพท 02) และไปจ่ายเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทันที

* ตรวจสอบสถานะใบสมัครหลังวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน และต้องตรวจสอบอยู่เสมอจนกว่าสถานะใบสมัครจะสมบูรณ์

* รอประกาศให้ปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบ


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai