เด็กซิ่วสมัครTCAS รอบใดได้บ้าง

   

   TCAS หรือ Thai University Central Admission System ระบบการคัดเลือกใหม่ที่เด็กซิ่วหลายคนต่างงงกันไปทั่วหน้าว่าจะสอบรอบไหนได้บ้าง สรุปได้แล้วว่าเด็กซิ่วสามารถสมัคร TCAS ได้ทุกรอบ แต่การสมัครในแต่ละรอบนั้นจะมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันออกไป ในการสมัครนั้นจะต้องเช็ครายละเอียดก่อนสมัครเสมอ

 

>รายละเอียดการรับของแต่ละรอบ 

รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ในรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีวิธีการคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รอบย่อยดังนี้

รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560

รอบที่ 2 : 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561

 

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน

ในรอบนี้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการและต้องใช้คะแนน 9 วิชาสามัญและGAT/PAT เข้ามาร่วมด้วย

 

รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน

   รอบสำคัญของน้องที่สมัคร กสพท รวมถึงโครงการมากมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นมาและจุดสำคัญของรอบนี้คือสามารถสมัครได้มากถึง 4 สาขาวิชา และหากน้องผ่านการคัดเลือกมากกว่า 1 จะต้องทำการ clearinghouse เพื่อยืนยันสิทธิ์

 

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission

เป็นวิธีการเลือก 4 อันดับวิชา Admission เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน

 

รอบที่ 5 : รับตรงแบบอิสระ

   มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก ซึ่งรอบนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายของน้องๆ หากรอบนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วถือว่าเป็นการสิ้นสุด TCAS61

 


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai