ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   พี่ๆคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชวนน้องๆมาร่วมผจญภัยใน Galaxy และเปิดประสบการณ์ แนวทางการศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์กับโครงการ Veterinary of the galaxy Vol.15 มาค้นหาตัวตนและร่วมเปิดมิติใหม่ของการเข้าค่ายที่ไม่ได้เพียงแค่ความรู้ แต่จะได้อะไรนั้นมาหาคำตอบของคำถาม'ที่มีเพียงคุณเท่านั้น!!' ที่จะรู้มัน

เปิดรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ วันที่ 5 ก.ย. - 9 ต.ค. 60

สมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 5 ก.ย. - 2 ต.ค. 60

ประกาศผล

วันที่ 23 ตุลาคม 2560

วันจัดกิจกรรม

วันที่ 4-7 มกราคม 2561นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai