Mahidol OpenHouse2017

   ขอเชิญน้องๆ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดลประจำปี'60 เข้าร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงาน ภายในงานพบกับกิจกรรมดังนี้

 

1) Mahidol Admission

-เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ค้นหาตัวตน-เจาะลึกเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยมหิดล ฟังเสวนาวิชาการ และตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ TCAS61

2) Mahidol Open House

-แนะนำคณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ และวิทยาเขตต่างๆ

3) Mahidol Museum

- การจัดแสดงนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัย หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดีและอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

4) Mahidol Tour

- เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันสวยงามของมหาวิทยาลัยสีเขียวบนรถราง พาหนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

5) Mahidol Festival

- สนุกตื่นตากับการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา

 


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai