ข้อสอบ Post-Test แกทเชื่อมโยง

คำอธิบายและวิธีการทำข้อสอบ

1. ผู้เข้าสอบจะต้องดาวน์โหลดชุดข้อสอบ โดยชุดข้อสอบจะเป็นไฟล์ PDF. ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถนำไปปริ้นเพื่อใช้ประกอบการทำข้อสอบได้
2. กระดาษคำตอบเป็นลักษณะให้เติมรหัสคำตอบ หากคำตอบไหนไม่มีคำตอบให้เว่นช่องว่างไว้

3. ข้อสอบในชุดนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ เวลาในการสอบ 90 นาที

Download
จำลองข้อสอบปั่นพอร์ต-GAT-เชื่อมโยง.pdf
Adobe Acrobat Document 98.6 KB

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.