รายละเอียดเบื้องต้น

ขั้นตอนการจองคิว

 • ลูกค้าสามารถติดต่อจองคิวทำพอร์ตฟอลิโอผ่านช่องทาง
  แฟนเพจ: Punport Store
 • แจ้งชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์และจำนวนหน้าที่ต้องการทำให้ชัดเจน
 • เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดรับคิวของลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมง พร้อมส่งใบเสนอราคาและสัญญาการจ้างงานให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบเสนอราคา
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทาง แฟนเพจ: Punport Store
 • หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการส่งข้อมูลส่วนต่างๆให้กับลูกค้า พร้อมแจ้งเงื่อนไขต่างๆในการจ้างงาน

การเตรียมข้อมูลสำหรับเนื้อหา

 • ข้อมูลส่วนต่างๆ ที่ใช้สำหรับทำพอร์ตฟอลิโอทางเรามีระบบส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลและภาพกิจกรรมให้เสร็จทั้งหมดภายใน 10 วันโดยเริ่มนับจากวันที่ชำระเงินเป็นวันแรก

การเตรียมข้อมูลสำหรับหน้าปก

 • ลูกค้าเตรียมรูปแบบธีมสำหรับทำพอร์ตฟอลิโอที่ต้องการให้พร้อมก่อนสั่งจอง
 • รูปที่ใช้สำหรับทำหน้าปกจะต้องเป็นรูปที่มีความละเอียดสูง
 • ชื่อ-สกุล (เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษตามต้องการ)
 • ชื่อโรงเรียน (ที่อยู่หรือจังหวัดของโรงเรียนด้วยก็ได้)
 • อื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ชื่อคณะ สาขาที่จะสัมภาษณ์หรือตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย/โรงเรียน