· 

รับตรง61 มศว รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

จำนวนที่รับ : 944 คน I เปิดรับสมัคร : 2-25 ต.ค. 60


   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1 โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 25 ตุลาคม 2560 ดังนี้

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

2. โครงการผู้พิการ

3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม

4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

5. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา

คุณสมบัติ

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 

จำนวนที่รับ

944 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

ส่งพอร์ตฟอลิโอและสอบสัมภาษณ์

 

เว็บไซต์รับสมัคร

http://admission.swu.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

จำนวน 600 บาท

 นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai