· 

รับตรง61 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/1 และ ในรอบที่ 1/2 ดังนี้

1. รอบที่ 1/1 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

เกณฑ์การคัดเลือก: เกรดเฉลี่ย (GPAX) , GPA และ Portfolio อ่านประกาศฉบับเต็ม

โควต้าครูแนะแนว

เกณฑ์การคัดเลือก: เกรดเฉลี่ย (GPAX) , GPA และ Portfolio

หมายเหตุ: เฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและประชุมครูแนะแนว

2. รอบที่ 1/2 (โควตาพิเศษสำนักวิชา)

เกณฑ์การคัดเลือก: เกรดเฉลี่ย (GPAX) , GPA และ Portfolio อ่านประกาศฉบับเต็ม


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai