· 

รับตรง61 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

รับสมัคร 16 ต.ค. – 16 พ.ย. 60


   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ด้วยระบบ TCAS'รอบที่1 ตามโครงการดังต่อไปนี้

  1. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO
  2. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO
  3. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทผู้พิการ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO
  4. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO
  5. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO
  6. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO
  7. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai