· 

รับตรง61 สจล. รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามรายละเอียดคณะต่างๆที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1 ตามรายละเอียดดังนี้

 นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai