· 

รับตรง61 ม.พะเยา รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   มหาวิทยาลัยพะเยาประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามรายละเอียดโครงการต่างๆที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1 ดังนี้

 


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai