· 

รับตรง61 ม.บูรพา รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 (รับด้วย Porfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 10 โครงการดังนี้