· 

รับตรง61 ม.ราชภัฏนครปฐม รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามคณะที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1

 

 

กำหนดการการรับสมัคร

วันที่ กำหนดการ
1ต.ค.- 10พ.ย.60 สมัครผ่านโรงเรียน
1ต.ค.- 15พ.ย.60

สมัครผ่านทางออนไลน์ 

1ต.ค.- 30พ.ย.60 สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
6ธ.ค.60 สัมภาษณ์โดยยื่นแฟ้มสะสมงาน

9ธ.ค.60

ประกาศผลการคัดเลือก

15-19ธ.ค.60

Clearing house (ทปอ.) รอบที่ 1

นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai