ขั้นตอนการสมัครสอบ GATPAT

   อีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถึงวันเปิดรับสมัครสอบ GATPAT กันแล้ววันนี้มาดูขั้นตอนการสมัครสอบ บางจุดสำคัญมากต้องระวังพลาดและตรวจสอบให้ดีก่อนยืนยันข้อมูล

 

ขั้นตอนที่ 1 

เข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และคลิกเลือก สำหรับผู้สมัครสอบ (ต้องการลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง)

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือก ลงทะเบียน (รายใหม่) หรือเข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)

 

ขั้นตอนที่ 3

ผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียน จนได้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (กรอกข้อมูลส่วนตัว)

 

ขั้นตอนที่ 4

- ต้องการสมัครสอบ ให้ล็อคอินเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านของตนเอง (ถ้าใส่รหัสผ่านเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อคทันที ต้องติดต่อ สทศ.) ระบบจะนำเข้าสู่หน้าข้อมูลปัจจุบันที่เคยลงทะเบียนไว้ ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏให้ถูกต้อง

- กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิก แก้ไขข้อมูล และเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง (ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ไม่สามารถแก้ไขเองได้ต้องติดต่อ สทศ.) หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลและขอยืนยันว่า ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงทักประการ และคลิก ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5

สมัครสอบโดยเลือกวิชาที่ต้องการ

เพิ่มเติม วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศเลือกสอบได้เพียงภาษาเดียว


ขั้นตอนที่ 6

เลือกจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปสอบ สทศ.จะจัดสนามสอบให้ในเขตหรืออำเภอที่มีสนามสอบ ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบบางอำเภอ สทศ. จะจัดให้ผู้เข้าสอบไปสอบในอำเภอที่ใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกัน


ขั้นตอนที่ 7

พิมพ์ใบจ่ายเงินและไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส


ขั้นตอนที่ 8

หลังจากที่ชำระเงินแล้ว ให้เข้ามาระบุโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ อย่าลืมขั้นตอนนี้เด็ดขาด!!! ไม่อย่างนั้น อาจจะได้สอบในสนามที่น้องๆเดินทางไปสอบไม่สะดวกก็ได้


ขั้นตอนที่ 9

ตรวจสอบสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ และสามารถพิมพ์ใบแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ตามวันที่จะประกาศในแต่ละครั้ง