ติวติดพอร์ต : ครั้งที่7


ค่ายนี้คืออะไร

ค่ายเวิร์คช็อปพอร์ตฟอลิโอ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารและการออกแบบกราฟิกดีไซน์เนอร์ โดยค่ายนี้จะให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบพอร์ตฟอลิโอขั้นพื้นฐาน ซึ่งน้องๆสามารถนำความรู้ที่ได้ภายในค่ายไปปรับใช้ได้จริงกับการออกแบบพอร์ตฟอลิโอ , รู้จักโปรแกรมที่สามารถใช้ในการออกแบบพอร์ตฟอลิโอได้ , เทคนิคในการสัมภาษณ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่โดยทุกกิจกรรมน้องๆจะได้ผ่านการลงมือปฎิบัติจริงทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย 

ค่ายนี้ได้อะไรบ้าง

1. น้องๆจะได้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการทำพอร์ตฟอลิโอและหลักจิตวิทยาในการออกแบบ
2. น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างเนื้อหาและเรื่องราวในพอร์ตฟอลิโอ
2. น้องๆจะได้ความรู้กี่ยวกับระบบทีแคสที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเทคนิคในการเตรียมตัวสอบต่างๆ
3. หลังจากจบกิจกรรมน้องๆจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน


ค่ายนี้เหมาะกับใคร

ค่ายนี้น้อง ม.ปลาย สามารถสมัครมาร่วมเวิร์คช็อปกันได้ทุกคน ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ทางเราจะจัดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับน้องๆทุกคน รับรองได้เลยว่า...เวิร์คช็อปครั้งนี้ได้ความรู้และเสียงหัวเราะกลับไปแน่นอน

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเพียง 1,500 บาท โดยชำระหลังจากที่ทำการกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

 

 


วันและเวลาในการจัดกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.00 น.

 

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ S64 Co-working space (BTS ศาลาแดง ทางออก1)


แผนที่การเดินทาง

วิดีโอประมวลภาพกิจกรรม